Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vypravěč Italo Calvino
Název práce v češtině: Vypravěč Italo Calvino
Název v anglickém jazyce: Italo Calvino the story-teller
Klíčová slova: Calvino; román; italská literatura
Klíčová slova anglicky: Calvino; novel; italian literature
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2011
Datum zadání: 17.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 15:30
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se bude zabývat proměnami románového vzorce u Itala Calvina.
Doporučuji sledovat při vypracování toto schéma:
1. Bio-bibliografický medailon Itala Calvina
2. V blízkosti neorealismu: IL sentiero dei nidi di ragno
3. Alegorické vyprávění: Le cosmicomiche
4. Sémiotická inspirace: Se una notte d’inverno un viaggiatore
V závěru se lze zamyslet na konstantami Calvinovy románové epiky a nad tím, co se v ní v průběhu jeho tvůrčího vývoje transformuje.
Seznam odborné literatury
C. Caligaris, Italo Calivno, Milano 1973
C. Benussi, Introduzione a Calvino, Roma-Bari, Laterza 1989
C. Milanini, L’utopia discontinua, Milano, Garzanti 1990
J. Cannon, Italo Calvino: Writer and Critic, Ravenna, Longo 1980.
J. Pelán, Dlouhá cesta Itala Calvina, in: Kapitoly z francouzské a italské literatury, Praha, Torst 2000, s. 286-320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK