Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální diferenciace
Název práce v češtině: Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální diferenciace
Název v anglickém jazyce: The ethnopolitical mobilization in Caucasus a its regional differentiation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2011
Datum zadání: 06.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK