Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk jako faktor integrace cizinců v České republice
Název práce v češtině: Český jazyk jako faktor integrace cizinců v České republice
Název v anglickém jazyce: Czech language as a factor of foreigners’ integration in the Czech Republic
Klíčová slova: migrace, integrace, jazyk
Klíčová slova anglicky: migration, integration, language
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2011
Datum zadání: 12.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se pokusí zhodnotit, nakolik znalost českého jazyka přispívá k integraci cizinců žijících dlouhodobě v České republice a nakolik úroveň jazykových schopností souvisí s dalšími důležitými faktory integrace. V rámci práce bude provedeno dotazníkové šetření mezi cizinci zaměřené na úroveň znalosti jazyka a na další významné faktory integrace. Studentka bude usilovat o zasažení maximálně variabilní skupiny cizinců, avšak je zřejmé, že nelze aspirovat na zcela reprezentativní vzorek. Určité omezení představuje i samotný výzkumný nástroj (dotazník), jenž bude přizpůsoben zkoumané populaci (v rámci pilotáže).
Seznam odborné literatury
BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky. Praha : Slon, 2000, s. 41-73.
BERRY, John W., SAM, David L. Handbook of cross-cultural psychology. 2nd ed. Toronto : Allyn & Bacon, 1997, str. 291-326.
BOSSWICK, Wolfgang, Heckmann, Friedrich. Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006.
CASTLES, Stephen . „Twenty-First-Century Migration as a Challenge to Sociology“. Journal of Ethnic and Migration Studies 33: 351-371, 2007.
MILES, Robert, THRANHARDT, Diethrich. Table of Contents Migration and European Integration: The Dynamics of Inclusion and Exclusion. [s.l.] : Pinter Publishers, 1995.
RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, TRBOLA, Robert. Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha : Slon, 2010.
STARTUP, Richard. „A Sociology of Migration?“ The Sociological Quarterly 12(2): 177-190, 1971.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK