Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní stáří
Název práce v češtině: Aktivní stáří
Název v anglickém jazyce: Active aging
Klíčová slova: Stáří, stárnutí, senior, aktivita, nemoci ve stáří, ergoterapie
Klíčová slova anglicky: Old age, aging, senior, activity, senior diseases, occupational therapy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2011
Datum zadání: 11.05.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
GRÜN, A. Život je teď. Umění stárnout. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-749-74.
HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1990. ISBN80-7038-158-2
HOLMEROVÁ, I. a kol. Vybrané kapitoly z gerontologie. Praha: Česká alzheimerovská společnost za podpory EU, programu PHARE a Ministerstva zdravotnictví ČR, 2003. ISBN 80-86541-12-67.
KALVACH, Z. A kol. Úvod do gerontologie a geriatrie, I. díl Gerontologie obecná a aplikovaná. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-366-0
STUART-HAMILTON, I. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-274-216.
SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. ISBN 978-80-86429-62-517.
ŠIKLOVÁ, J. Deník staré paní. Praha: Kalich, 2003. ISBN 80-7017-865-5
ZAVÁZALOVÁ, H a kol. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0326-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK