Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Duchovní potřeby seniorů se zaměřením na komunikaci
Název práce v češtině: Duchovní potřeby seniorů se zaměřením na komunikaci
Název v anglickém jazyce: Seniors‘ spiritual needs with sight on communication
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2010
Datum zadání: 10.05.2010
Datum a čas obhajoby: 27.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2011
Oponenti: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK