Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace zemí Visegrádské skupiny do EU a NATO. Spolupráce či samostatný postup?
Název práce v češtině: Integrace zemí Visegrádské skupiny do EU a NATO.
Spolupráce či samostatný postup?
Název v anglickém jazyce: Integration of the Visegrad Group Countries into the EU and NATO.
Cooperation or Individual Approach?
Klíčová slova: spolupráce, střední Evropa, Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Evropská unie, Severoatlantická aliance, Visegrádská skupina, integrace, mezinárodní režim, přístupová jednání
Klíčová slova anglicky: cooperation, Central Europe, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, European Union, North Atlantic Treaty Organisation, Visegrad Group, integration, international regime, accession negotiations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.05.2011
Datum zadání: 10.05.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Monografie neperiodické
· BEACH, Derek. The Dynamics of European Integration. Why and When EU Institutions Matter. 1. vyd. Basingstoke a New York: Palgrave Macmillan, 2005. 304 s. ISBN 1-4039-3634-X.
· ČERNOCH, Pavel. Cesta do EU, východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004. Praha: LINDE nakladatelství, s.r.o., 2003. 159 s. ISBN 80-86131-40-8.
· DAVIES, Norman. Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. 1. vyd. Praha: Prostor, 2003. 481 s. ISBN 80-7260-083-4.
· DOČKAL, Vít (eds). Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. 216 s. ISBN 80-210-4076-9.
· DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 256 s. ISBN 978-80-7367-385-7.
· DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 224 s. ISBN 80-7178-725-6.
· FIALA, Petr, PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 743 s. ISBN 80-7325-015-2.
· FIALA, Petr, PITROVÁ, Markéta (eds.). Rozšiřování ES/EU. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 193 s. ISBN 80-210-2645-6.
· KONTLER, László. Dějiny Maďarska. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 602 s. ISBN 80-7106-405-X.
· KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. 2. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 422 s. ISBN 80-7106-267-7.
· KRATOCHVÍL, Petr, DRULÁK, Petr (eds.). Encyklopedie mezinárodních vztahů. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 368 s. ISBN 978-80-7367-469-4.
· KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. 1109 s. ISBN 80-7203-612-2.
· LENDVAI, Paul. Tisíc let maďarského národa. Tisíc let vítězství v porážkách. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 457 s. ISBN 80-200-0856-X.
· LUKÁŠEK, Libor. Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 168 s. ISBN 978-80-246-1859-3.
· PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 80-200-0737-7.
· PLECHANOVOVÁ, Běla a kol. Evropská unie na počátku 21. století. Reformní procesy a institucionální změna. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 215 s. ISBN 80-246-1154-6.
· RAŠEK, Antonín. Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky České republiky ve vztahu k Evropské unii (studijní text). 1. vyd. Praha: Agentura VPK, 2004. 165 s. ISBN 80-7334-057-7.
· SCHARBERT, Simone. Visegrád und CEFTA. Die Bedeutung von regionaler Kooperation vor dem Hintergrund der Osterweiterung der Europäischen Union. 1. vyd. Würzburg: Ergon Verlag, 2004. 314 s. ISBN 3-89913-403-6.
· VYKOUKAL, Jiří a kol. Visegrád. Možnosti a meze středoevropské spolupráce. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2003. 405 s. ISBN 80-86569-34-9.

Monografie periodické
· BENEŠ, Vít. Střet hypotéz východního rozšíření Evropské unie. Mezinárodní vztahy, roč. 40, č. 4, s. 5-27.
· BILČÍK, Vladimír, STRÁŽAY, Tomáš. Fungovanie Vyšehradskej štvorky před a po vstupe jej členov do Európskej únie [online]. c2006, poslední revize 5.2.2007 [cit. 2011-04-18].
Dostupné z < http://www.sfpa.sk/dokumenty/projekty/54?rok=2006>.
· BORAWSKI, John. Partnership for Peace and Beyond. International Affairs, roč. 71, č. 2, s. 233-246.
· CRUMLEY, Michele. The Road from Visegrad: Cooperation and Security in East Central Europe [online]. c2004, poslední revize 8.9.2005 [cit. 2011-04-20].
Dostupné z <http://www.ebscohost.com>.
· EYAL, Jonathan. NATO´S Enlargement: Anatomy of a Decision. International Affairs, roč. 73, č. 4, s. 695-719.
· HENDRICKSON, Ryan C. NATO´S Open Door Policy and the Next Round of Enlargement [online]. c2000 [cit. 2011-04-20].
Dostupné z <http://www.ebscohost.com>.
· KOLANKIEWICZ, George. Consensus and Competition in the Eastern Enlargement of the European Union. International Affairs, roč. 70, č. 3, s. 477-495.
· KUBÁČEK, Jan. Visegrádská spolupráce v Evropské unii. Mezinárodní politika, roč. 30, č. 9, s. 19-20.
· LEŠKA, Vladimír. Minulost, přítomnost a budoucnost visegrádské spolupráce. Mezinárodní politika, roč. 27, č. 4, s. 10-12.
· PERNAL, Marek, WIŚNIEWSKI, Rafał, TOMBIŃSKI, Jan. Countries of the Visegrád Group Prior to Accession to the European Union – Together or Separately? The Polish Foreign Affairs Digest, roč. 2, č. 1, s. 99-138.
· PLÍŠEK, Jaromír. Visegrád se osvědčil a má budoucnost. Mezinárodní politika, roč. 28, č. 7, s. 19-20.

Dokumenty
· 2000/2001 Polish Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-16]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=3911&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2001/2002 Hungarian Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-17]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=3910&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2002/2003 Slovak Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-18]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=3909&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2003/2004 Czech Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-18]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=3908&ctag=articlelist&iid=1> .
· 2004/2005 Polish Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-19]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=3907&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2005/2006 Hungarian Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-20]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=3906&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2006/2007 Slovak Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-21]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=4095&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2007/2008 Czech Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-21]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=9497&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2008/2009 Polish Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-22]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=17349&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2009/2010 Hungarian Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-23]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=23256&ctag=articlelist&iid=1>.
· 2010/2011 Slovak Presidency [online]. Visegrad Group [cit. 2011-02-25]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=29887&ctag=articlelist&iid=1>.
· Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on Cooperation of the Visegrád Group Countries After Their Accession to the European Union [online]. Visegrad Group [cit. 2011-01-09].
Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=940&articleID=3939&ctag=articlelist&iid=1>.
· Deklarace o spolupráci České a Slovenské federativní republiky, Polské republiky a Maďarské republiky na cestě evropské integrace [online]. Visegrad Group [cit. 2011-01-24]. Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=940&articleID =3940&ctag=articlelist&iid=1>.
· Guidelines on the Future Areas of Visegrad Cooperation [online]. Visegrad Group [cit. 2011-01-09].
Dostupné z
<http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=940&articleID=3936&ctag=articlelist&iid=1>.
· Treaty on European Union [online]. European Union [cit. 2011-01-06]. Dostupné z
<http://eur- lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001>.

Internetové zdroje
· European Commission-Enlargement [online]. European Commission [cit. 2011-02-01].
Dostupné z < http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm>.
· NATO Enlargement [online]. North Atlantic Treaty Organisation [cit. 2011-01-15].
Dostupné z < http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm>.

Internetové stránky
· CEFTA < http://www.cefta.net>.
· Euroskop < http://www.euroskop.cz>.
· Evropská komise < http://ec.europa.eu>.
· Evropská unie < http://www.europa.eu>.
· Mezinárodní visegrádský fond < http://www.visegradfund.org/>.
· Severoatlantická aliance < http://www.nato.int>.
· Visegrádská skupina < http://www.visegradgroup.eu>.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se snaží najít odpověď na otázku, zda země sdružené do Visegrádské skupiny, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, spolu spolupracovaly během svého úsilí o vstup do Severoatlantické aliance a Evropské unie. Práce je rozdělena do čtyř částí, první popisuje počátky visegrádské spolupráce, druhá pak vstup těchto zemí do Severoatlantické aliance, třetí část se věnuje průběhu přistupování do Evropské unie. Poslední část nastiňuje pokračování spolupráce v rámci Visegrádské skupiny po završení integračního úsilí v roce 2004. Jako teoretické východisko pro Visegrádskou skupinu je použita teorie mezinárodních režimů. Práce nastiňuje průběh přístupového procesu a jednotlivé případné formy spolupráce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Graduation thesis tries to explore, if the Visegrad Group Countries, i.e. the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia cooperated together during their effort to acces the North Atlantic Treaty Organisation and the European Union. The thesis is divided into four parts. First part analyses the first steps of Visegrad Cooperation, second part describes the integration process into NATO. The third part is related to the integration with EU. The last part of the thesis sketches the continuation of Visegrad cooperation after accession into EU in 2004. The theory of international regimes was chosen as a theoretical approach to Visegrad Cooperation. The thesis desribes the course of integration process and different forms of cooperation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK