Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahájení trestního stíhání
Název práce v češtině: Zahájení trestního stíhání
Název v anglickém jazyce: Initiation of criminal proceeding
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2005
Datum zadání: 04.11.2005
Datum a čas obhajoby: 18.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: JUDr. Jan Sváček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK