Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prediktory kvality života ve vyšším věku
Název práce v češtině: Prediktory kvality života ve vyšším věku
Název v anglickém jazyce: Predictors of quality of life in the elderly
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. Jan Srnec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2006
Datum zadání: 09.05.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:02.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
  PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK