Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čamové: jazyk a kulturní implikace
Název práce v češtině: Čamové: jazyk a kulturní implikace
Název v anglickém jazyce: The Chams: language and cultural implications
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2006
Datum zadání: 04.05.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
  Vladimír Liščák, Dr., CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK