Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ústavní systémy nástupnických států SSSR s islámskou tradicí
Název práce v češtině: Ústavní systémy nástupnických států SSSR s islámskou tradicí
Název v anglickém jazyce: Constitutional systems of the successor state of USSR with Islamic tradition
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 18.04.2007 12:00
Místo konání obhajoby: 117 PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.04.2007
Oponenti: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
  prof.JUDr. Jaroslav Krejčí
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK