Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fosfonátové a fosfinátové deriváty dipicolylaminu
Název práce v češtině: Fosfonátové a fosfinátové deriváty dipicolylaminu
Název v anglickém jazyce: Phosphonate and phosphinate derivatives of dipicolylamine
Klíčová slova: dipicolylamin, ligandy, potenciometrie, disociační konstanty, komplexy, fosfonáty, fosfináty
Klíčová slova anglicky: dipicolylamine, ligands, potentiometry, dissociation constants, phosphonates, phosphinates
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Veronika Hlinová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK