Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formovanie doktrín v judikatúre Ústavního soudu ČR a Ústavného súdu SR
Název práce v jazyce práce (slovenština): Formovanie doktrín v judikatúre Ústavního soudu ČR a Ústavného súdu SR
Název práce v češtině: Formování doktrín v judikatuře Ústavního soudu ČR a Ústavního soudu SR
Název v anglickém jazyce: Formation of doctrines in judgments of the Constitutional Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Slovak Republic
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
  prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK