Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo a účetnictví
Název práce v češtině: Obchodní právo a účetnictví
Název v anglickém jazyce: Business law and accounting
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 04.09.2007 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK č.dv. 117
Datum odevzdání elektronické podoby:21.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2007
Oponenti: Prof. JUDr. Jan Dědič
  JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK