Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rozumné potřeby versus konzumní životní styl
Název práce v češtině: Rozumné potřeby versus konzumní životní styl
Název v anglickém jazyce: Reasonable consumption against consumer life style
Klíčová slova: rozumné potřeby, ekologický životní styl, konzumní životní styl
Klíčová slova anglicky: reasonable consumption, environmental life style, consumer life style
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2011
Datum zadání: 05.05.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude pojata jako analýza a srovnání koncepcí a představ tzv. rozumných potřeb v různých historických obdobích, pomocí literatury zaměřené na tuto problematiku (stoikové, kynikové, osvícenství atd.). Dále bude provedena analýza současných trendů ve spotřebitelském chování, jako je konzumní životní styl v protikladu k životním stylům vyznávajícím v oblasti spotřeby skromnost a střídmost, a které lze dnes zařadit do kategorie tzv. alternativních životních stylů. V neposlední řadě bude provedena charakteristika vlivů, které dnes tyto dva protichůdné postoje ke spotřebě formují.
Seznam odborné literatury
Fromm, E.: Mít nebo být? Praha, Naše vojsko 1992
Fromm, E.: Umění být. Praha, Naše vojsko 1994
Lipovetsky, G.: Paradoxní štěstí. Esej o hyperkonzumní společnosti. Praha, Prostor 2007
Lipovetsky, G.: Věčný přepych. Praha, Prostor 2005
Keller, J.: Až na dno blahobytu (Ke společenským kořenům ekologické krize). Brno, Hnutí Duha – Poslední generace 1993
Keller, J.: Abeceda prosperity. Brno, Doplněk 1997
Ledvina, P (Ed.): Nekup to. O environmentálně šetrném nakupování. Brno, Veronica 2008
Librová, H.: Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno, Veronica a Duha 1994 Librová, H.: Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). Brno, Doplněk 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK