Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odklon v českém trestním řízení
Název práce v češtině: Odklon v českém trestním řízení
Název v anglickém jazyce: Diversions in Czech Criminal Procedure
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 21.04.2006 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2006
Oponenti: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
  JUDr. Jan Sváček
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK