Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetooptical properties of semiconductor quantum structures
Název práce v češtině: Magnetooptické vlastnosti polovodičových kvantových struktur
Název v anglickém jazyce: Magnetooptical properties of semiconductor quantum structures
Klíčová slova: exciton, dvojitá kvantová jáma, vázané kvantové jámy, Luttingerův (-Kohnův) hamiltonián, míchání stavů ve valenčním pásu
Klíčová slova anglicky: exciton, double quantum well, coupled quantum wells, Luttinger (-Kohn) hamiltonian, valence-subband mixing
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2011
Datum zadání: 05.05.2011
Datum a čas obhajoby: 25.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK