Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská ochrana náboženské svobody
Název práce v češtině: Evropská ochrana náboženské svobody
Název v anglickém jazyce: European protection of religious freedom
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 20.12.2007 09:30
Místo konání obhajoby: PF UK sborovna 4.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2007
Oponenti: JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
  prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK