Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání vybraných textilních technik v programu zájmových činností v domech dětí a mládeže
Název práce v češtině: Využívání vybraných textilních technik v programu zájmových činností v domech dětí a mládeže
Název v anglickém jazyce: Use of selected textile techniques in a program of extracurricular activities of children in the homes of children and youth
Klíčová slova: Textilní techniky
Klíčová slova anglicky: Textile techniques
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.05.2011
Datum zadání: 04.05.2011
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK