Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální výchova jako součást praktických činností v mateřské škole a ve školní družině
Název práce v češtině: Environmentální výchova jako součást praktických činností v mateřské škole a ve školní družině
Název v anglickém jazyce: Environmental education as a part of praktical activities of children in nursery school and after school center
Klíčová slova: environmentální výchova, praktické činnosti, rámcové vzdělávací programy, projekt, pozorování
Klíčová slova anglicky: environmental education, practical activities, the framework educational programmes, project, observation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.05.2011
Datum zadání: 04.05.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK