Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Egyptská revoluce 21. století a dlouho očekávaný pád autoritářského režimu Hosniho Mubaraka
Název práce v češtině: Egyptská revoluce 21. století a dlouho očekávaný pád
autoritářského režimu Hosniho Mubaraka
Název v anglickém jazyce: Egyptian Revolution of the 21.century and for a long time
Awaited Fall of Authoritarian Regime of Hosni Mubarak
Klíčová slova: Egyptská revoluce 21. století a dlouho očekávaný pád autoritářského režimu Hosniho Mubaraka
Klíčová slova anglicky: Egyptian Revolution of the 21.century and for a long time Awaited Fall of Authoritarian Regime of Hosni Mubarak
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2011
Datum zadání: 10.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.01.2012
Datum a čas obhajoby: 28.06.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiří Koubek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce:
Zhodnotit proběhlou tamní situaci na základě historicko-politických, kulturně-sociologických a fyzicko-geografických aspektů dané oblasti.
Na základě analýzy najít a zhodnotit příčiny konfliktu, vymezit možné či nevyhnutelné následky a přiblížit potenciální budoucí vývoj zkoumané oblasti.

Metodický postup (i rámcová osnova):
1. Historický náhled na konfliktní region. Zaměření se výhradně na období vlády Hosniho Mubaraka.
2. Stanovení příčin povstání a jeho vliv na průběh celé revoluce.
3. Analýza vládních zásahů, neustávajícího odporu, mezinárodní intervence. Otázka médií.
4. Průzkum na základě výpovědí nezmanipulovaných očitých svědků a specialistů v oboru.
5. Zhodnocení výsledku potenciálních parlamentních a prezidentských voleb.
6. Předpovědi ohledně nově etablovaného režimu, rehabilitované konkurenceschopnosti země a kulturně-politického prvku vývoje v následujících letech.
Seznam odborné literatury
+ GOMBÁR, Eduard a spol.: Dějiny Egypta. Praha: Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-971-3
+ LINZ, J.J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes. Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2000. ISBN 1-55587-866-0
+ MARSOT, A.L.Al-Sayyid: A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge University Press, 2007. ISBN-13 978-0-511-28473-1
+ GOLDSCHMIDT, A.: A Brief History of Egypt. Pennsylvania State University, 2008. ISBN-13 978-0-8160-6672-8
+ GOLDSCHMIDT, A.: Biographical Dictionary of Modern Egypt. Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2000. ISBN 1-55587-229-8
+ AMIN, Galal: Egypt in the Era of Hosni Mubarack, 1981 – 2011. Cairo: American University, 2011. ISBN-13: 9789774164002
+ DARRAJ, S.M.: Modern World Leaders. Hosni Mubarak. New York: Chelsea House Publishing, 2007. ISBN-10: 0-7910-9280-1
+ BRADLEY, J.R.: Inside Egypt: The Land of the Pharaohs on the Brink of a Revolution. NY: Palgrave Macmillan, 2008. ISBN-13: 978-1-4039-8477-7
+ VATIKIOTIS, P. J.: The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak. Baltimore: Johns Hopking University Press: 1991. ISBN 080184214X
+ THOMPSON, Jason: A History Of Egypt: From The Earliest Times To The Present. Londýn: Haus Publishing Limited, 2009. ISBN 9781906598044
+ OSMAN, Tarek: Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak. Yale University Press, 2010. ISBN 0300162758
+ RUTHERFORD, B.K.: Princeton Studies in Muslim Politics: Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World. Princeton University Press, 2008. ISBN-10: 0691136653
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK