Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnanost žen v Turecku
Název práce v češtině: Zaměstnanost žen v Turecku
Název v anglickém jazyce: Employment of women in Turkey
Klíčová slova: ženy, zaměstnání, ženské hnutí
Klíčová slova anglicky: women, employment, women's movement
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2011
Datum zadání: 03.05.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je zmapovat zaměstnanost a žen v Turecku. S využitím oficiálních tureckých statistik a dokumentů mezinárodních i tureckých nevládních organizací ukáže vývoj zaměstnanosti žen a regionální a sociální rozdíly v rámci Turecka. Všimne si také prostředí a podmínek pro zaměstnanost a žen v Turecku, jmenovitě zákonů týkajících se jejich a pracovního uplatnění.
Seznam odborné literatury
Prameny

AYDEMİR, Birol: İstatistik Göstergeler. Statistical Indicators 1923 – 2011. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Turkey: Turkish Statistical Institute, December 2011. ISBN 978-975-19-5248-6. Nebo [online]. [cit. 2011-01-01]. Dostupné z:
http://www.turkstat.gov.tr/Start.do

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği. KADER. 2011 Kadin İstatistikleri. [online] KA.DER, ©2011 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z:http://www.ka-der.org.tr/tr/down/2011_KADIN_ISTATISTIKLERI.pdf

POPE, Nicole. Women in Turkish Society. In LAKE, Michael (Edited by). The EU & Turkey. A Glittering Prize or a Millstone? London: The Federal Trust, December 2005. ISBN 978-1-90340-361-7, ISBN 10- 1-90340-361-8.

SANCAR, Serpil a Bulut AYÇA: Final Report, Turkey: Country Gender Profile. Women Studies Center, Ankara University,© 2006. [online]. Dostupné z:http://www.jica.go.jp/english/operations/thematic_issues/gender/background/pdf/e06tur.pdf


Literatura

Agricultural and Rural Labour Markets in the EU Candidate Countries of Croatia,Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey [online]. ©2011 [cit. 2012-06-20]. Dostupné z:http://www.factormarkets.eu/content/agricultural-and-rural-labour-markets-eu-candidate-countries-croatia-former-yugoslav

Adalet ve Kalkınma Partisi [online]. AKP ©2009 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z:: http://www.akparti.org.tr/

AKYOL, Mustafa: Sex matters -II- (The tragedy of Kemalist feminism).Turkish Daily News
2007. [online]. ©2012 [cit. 2012-06-20]. Dostupné z:http://www.esiweb.org/pdf/esi_women_turkey_reactions_id_3.pdf

ALTINAY, Ayşe Gül: The Myth of the Military-Nation: Militarism, Gender, and Education in Turkey, New York: Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 1403962812, 9781403962812.

ARAT, Zehra F. Kabasakal: Deconstructing Images of The Turkish Woman, New York: Palgrave, 2000. ISBN-10: 0312235062 | ISBN-13: 978-0312235062.

ARAT, Zehra F. Kabasakal: Opportunities, Freedoms and Restrictions: Women and Employment in Turkey. In: Turkey's Engagement with Modernity. Conflict and Change in the Twentieth Century. London: Palgrave MacMillan, St. Anthony’s Series, 2010. ISBN 0230233147, 9780230233140.

ARAT, Yeşim a Ayşe Gül ALTINAY: Violence Against Women in Turkey: A Nationwide Survey, İstanbul, Punto, 2009. ISBN 978-975-01103-7-5.

ARIN, Canan: The Legal Status of Women in Turkey. In: Women for women's human rights report, 1. 1996. [online]. ©2010 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://www.kadinininsanhaklari.org/images/legal_status.pdf

BIRTEK, Faruk a Thalia DRAGONAS (ed.): Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey. Turkey (Social and Historical Studies on Greece and Turkey.) London: Routledge, 2005. ISBN 9780203311462.

BusinessInfo.cz © 1997-2011 CzechTrade. [cit. 2012-05- 01] Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/

CINDOĞLU, Dilek: Headscarf Ban and Discrimination. Professional Headscarved Women in the Labor Market. Istanbul: Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), 2011. ISBN 605583250X, 9786055832506.

Cumhuriyet Halk Partisi [online]. Cumhuriyet Halk Partisi © 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné z: http://www.chp.org.tr/

ČÁSTEK, Michal: Současný stav ekonomiky Turecké republiky. Studie 2086.[online]. Parlament České republiky, ©2006 [cit. 2012-06-20]. Dostupné z: http://www.psp.cz/kps/pi/PRACE/pi-2-086.pdf

DEDEOĞLU, Saniye: Women Workers in Turkey: Global Industrial Production in Istanbul. London: Tauris Academic Studies. 2008. ISBN 978-1845114787.

Education for All. Literacy for Life. EFA Global Monitoring Report 2006. Paris: UNESCO Publishing. 2005. ISBN 92-3-104008-1. ©UNESCO 2005. [cit. 2012-05- 01] Dostupné z:http://http://www.uis.unesco.org/89670AD6/Library/Documents/gmr06-en.pdf

GÜNDÜZ-HOSGÖR, Ayşe a Jeroen SMITS: The status of rural women in Turkey: What is the role of regional differences. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press: 2007. ISBN 0815631111.

HITZEL, Frédéric: Osmanská říše. 15. - 18. století. Praha: Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-567.

Islamic Calvinists: Change and Conservatism in Central Anatolia. In: ESI Report [online]. January 19, 2011 [cit. 2011-05-11]. Dostupné z: www.esiweb.org.

ILKKARACAN, Pinar: Reforming the Penal Code in Turkey: The Campaign for the Reform of the Turkish Penal Code from a Gender Perspective. [online]. SexualityStudies.net ©2007 [cit. 2012-05-23].Dostupné z:http://www.wwhr.org/files/reformingPenalCode.pdf

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem: Status of Women in Turkey: Cross-Cultural Perspectives.In: International Journal of Middle East Studies. Vol. 18, No. 4, Nov., 1986, s. 485-499. [online]. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z:http://www.jstor.org/stable/163474/

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği. KADER. 2011 Kadin İstatistikleri. [online] KA.DER, ©2011 [cit. 2011- 07-01]. Dostupné z:http://www.ka-der.org.tr/tr/down/2011_KADIN_ISTATISTIKLERI.pdf

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler. Women for Women’s Human Rights (WWHR)- New Ways [online]. WWHR, ©2011 [cit. 2011- 07-01]. Dostupné z: http://www.wwhr.org/category/research-articles-and-reports/

KANDIYOTI, Deniz a Ays̜e SAKTANBER (eds.): Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey, New Brunswick: I.B.Tauris, 2002. ISBN 1860644279, 9781860644276.

KNAUS, Katharina: Turkish Women: A Century of Change. In: Turkish Policy Quarterly, Volume 6 Number 5, Aug.2010. [online]. 2010 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z:
http://www.turkishpolicy.com/images/stories/2007-01-womeninTR/TPQ2007-1-06-katharinaknaus.pdf

KOÇ, Güneş: Ein Überblick über die Geschichte der Frauenbewegung in der Türkei vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. In: Grundrisse, Wien, [online]. 2009 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://www.grundrisse.net/grundrisse30/Geschichte_der_Frauenbewegung.htm

KREISER, Klaus a Christoph K. NEUMANN: Dějiny Turecka. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 9788074220128.

KROPÁČEK, Luboš: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Dynamika přeměn v muslimském
sousedství Evropy. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 8070212985, 9788070212981.

LAKE, Michael (Ed.): The EU & Turkey. A Glittering Prize or a Millstone? London: The Federal Trust, December 2005. ISBN 978-1-90340-361-7, ISBN10: 1-90340-361-8.

Middle East Forum [online]. The Middle East Forum ©1994-2012 [cit. 2011-04-01]. Dostupné z: http://www.meforum.org/2045/fethullah-gulens-grand-ambition.

Millî Eğitim Bakanlığı. [online]. © MEB 2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z:http://www.meb.gov.tr/

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. © 2011mzv [cit. 2010-08-05]. Dostupné z:http://www.mzv.cz/

Mor Çatı [online]. Mor Çatı, © 2011 [cit. 2011- 07-01]. Dostupné z: http://www.morcati.org.tr /
MUZIKÁŘ, Josef a kol.: Zápas o novodobý stát v islámském světě. Od mešity k parlamentu. Praha: Academia, 1989. ISBN 458 2-0950.268.

MÜFTÜLER-BAC, Meltem: Turkish Women’s Predicament. In: Women’s Studies International Forum, Vol. 22, No. 3, pp. 303–315, 1999. [online]. © 1999 Elsevier Science Ltd. [cit. 2010-08-05]. Dostupné z:http://myweb.sabanciuniv.edu/
Organisation for Economic Co- Operation and Development (OECD). [online]. OECD ©2011 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z:http://stats.oecd.org/Index.aspx

OZBAY, Ferhunde: Women, Family and Social Change In Turkey. In : UNESCO Supported Series on Women´s Studies in Asia and the Pacific, [online]. UNESCO, ©2011 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000871/087174EB.pdf

ÖKTEM, Kerem, Celia J.KERSLAKE, Philip ROBINS (Edited by). Turkey's Engagement with Modernity. Conflict and Change in the Twentieth Century. Oxford: Palgrave Macmillan, March 2010. ISBN 978-0-230-23314-0, ISBN 10 0-230-23314-7.

PIRICKÝ, Gabriel: Islám v Turecku: Fethullah Gülen a Nurcuovia. Trnava: Univ. sv. Cyrila a Metoda, 2004. ISBN 8089034306, 9788089034307

PIRICKÝ, Gabriel: Turecko. Stručná historie států. Praha: Libri. 2006. ISBN 8072773232, 9788072773237.

SADIK, Giray: American Image in Turkey.U.S. Foreign Policy Dimensions. NY: Rowman & Littlefield Publishing Group Inc., 2009. ISBN-13: 9780739133804.

SANCAR, Serpil a Bulut AYÇA: Final Report, Turkey: Country Gender Profile. Women Studies Center, Ankara University, [online]. © 2006. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z:http://www.jica.go.jp/english/operations/thematic_issues/gender/background/pdf/e06tur.pdf

Sex and power in Turkey: Feminism, islam and the maturing of Turkish democracy. In: European Stability Initiative. European Stability Initiative: 2007. Dostupné z:
http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_90.pdf

SÜMER, Hayriye Canan: Women in Management: Still Waiting to be Full Members of the Club. In Sex Roles, July 2006, Volume 55, Issue 1-2. s. 63-72. tělovýchovy [online]. ©2010 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://psycnet.apa.org/psycinfo/2007-07678-006

TANSEL, Aysit; TAŞÇI, H.Mehmet: Determinants of Unemployment, Duration for Men and Women in Turkey. In: Institute for the Study of Labor (IZA), Paper No. 1258,
August 2004 [online]. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://ftp.iza.org/dp1258.pdf

TEKELİ, Şirin: The Turkish Women’s Movement: A Brief History of Success, In: Quaderns de la Mediterrània No. 14, 2010 [online]. © 2010. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://www.iemed.org/biblioteca-en

THE WORLD BANK [online]. © 2012 The World Bank Group [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW/countries

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO [online]. UNESCO © 1995-2012 [cit. 2012-05- 01]. Dostupné z: http://www.unesco.org

Zenith – Zeitschrift für den Orient. [online]. © zenith 2011[cit. 2011-01-01]. Dostupné z:
http://www.zenithonline.de/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK