Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Možnosti využití nových medií v oblasti formálního vzdělávaní: Případová studie návrhu historické simulace
Název práce v češtině: Možnosti využití nových medií v oblasti formálního vzdělávaní:
Případová studie návrhu historické simulace
Název v anglickém jazyce: The use of new media in formal education:
A case study of design of the historical simulation
Klíčová slova: výukové simulace, game-based learning, serious games, případová studie, specifikace softwarových simulací, historické simulace
Klíčová slova anglicky: training simulations, game-based learning, serious games, case studies, specification of software simulations, historical simulations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2011
Datum zadání: 03.05.2011
Datum a čas obhajoby: 06.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod a teoretická část: Možnosti využití nových medií v oblasti formálního vzdělávaní
2. Praktická část: Případová studie - Návrh specifikace historické výukové simulace pro výuku českých dějin 2. poloviny 20. století na středních školách
3. Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Gredler, M. E. (2004). Games and Simulations and Their Relationships to Learning. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology (pp. 571 - 581). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Klopfer, E. (2008). Augmented Learning: Research and Design of Mobile Educational Games. Cambridge Massaschusetts, The MIT Press.
Reif, F. (2008). Applying Cognitive Science to Education. Thinking and Learning in Scientific and Other Complex Domains. Cambridge Massaschusetts, The MIT Press.
Sisler, V., & Brom, C. (2008). Designing an Educational Game: Case Study of 'Europe 2045' In Z. Pan et al. (Eds.), Transactions of Edutainment I (pp. 1-16). Berlin: Springer.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK