Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Básně T. R. Fielda 1954-1955
Název práce v češtině: Básně T. R. Fielda 1954-1955
Název v anglickém jazyce: T. R. Field's poems from 1954 to 1955
Klíčová slova: T. R. Field, poezie, komika, stylizace, mystifikace
Klíčová slova anglicky: T. R. Field, poetry, humour, literary stylization, mystification
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2011
Datum zadání: 03.05.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petr Kovařík
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat básnickým dílem T. R. Fielda z doby jeho hospitalizace v bohnické psychiatrické léčebně v polovině 50. let 20. století. Kromě vydaných textů bude vycházet z dosud nevydané rukopisné pozůstalosti uložené v literárním archivu PNP (básně, deníky a korespondence) a dalších dokumentů. Fieldovy básně tohoto období budou konfrontovány s jeho dílem v předchozím období (Kosočtverce na ohradách, Kruhy před očima, Lomikel na dlásnech).
Seznam odborné literatury
Komentáře Petra Kovaříka k edicím básní T. R. Fielda (Morodochium, 1990; Lomikel a jiné zádrhele, 1990; Odyssea nočního buditele, 1993; Kosočtverce na ohradách, 1998)
BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. 2. rozš. a opr. vyd. Praha: Triton, 2005. 347 s. ISBN 80-7254-503-5.
BORECKÝ, Vladimír. Odvrácená tvář humoru. Ke komice absurdity. 1. vyd. Liberec – Praha: Dauphin, 1996. 198 s. ISBN 80-860119-21-7.
BRIKCIUS, Eugen. Útěcha z mystifikace. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 59 s. ISBN 80-202-0586-1.
BRYCHTA, Lukáš. Konstitutivní momenty larpů (Live action role-playing games). Praha: Akademie múzických umění. Divadelní fakulta.Katedra teorie a kritiky, 2012. 72 s. Vedoucí bakalářské práce prof. Jaroslav Etlík.
COUFAL, Vladislav E. kritika bez názvu. Nezávislý pondělník Hlas, 1934, r. II., č. 9, s. 10.
ČERVENKA, Miroslav. Fikční světy lyriky. 1. vyd. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003. 83 s. ISBN 80-7185-592-8.
EFFENBERGER, Vratislav. Surovost života a cynismus fantasie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1991. 257 s. ISBN 80-235-0040-6. Kapitola 1, Negace není negativismus, s. 7-15.
FIELD, T. R. Kosočtverce na ohradách (ed. Petr Kovařík). 1. vyd. Praha – Litomyšl: Paseka, 1998. 352 s. ISBN 80-7185-192-2.
FIELD, T. R. Lomikel a jiné zádrhele (ed. Petr Kovařík). 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990. 200 s. ISBN 80-202-0146-7.
FIELD, T. R. Odysea nočního buditele: z pražských ulic, nevěstinců a pivnic (ed. Petr Kovařík). 1. vyd. Praha: Gma 91, 1993. 64 s.
FORMÁNKOVÁ, Eva. Dostavníkem do Ejči pod Mejknínem [online]. Acta universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas Philosophica. Moravica 6. c2008 [cit. 2012-04-07]. Dostupné z WWW:http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2008/SMVII/27.pdf
CHLEBNIKOV, Velemír. Všem (ed. Jiří Taufer). 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 145 s.
JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 – 1989. 1. vyd. Praha: Academia, 007. II. 1948 – 1958. 550 s. ISBN 978-80-200-1528-0.
MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře) (eds. Kouba, K., Schmarc, V., Šámal, P.). 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 351 s. ISBN 978-80-200-1669-0.
Manifest České moderny [online]. Česká literatura na internetu, c2010 [cit. 2012-24-07]. Dostupné z WWW: http://www.ceskaliteratura.cz/dok/mmoderny.htm
MERHAUT, Luboš. Cesty stylizace. Stylizace, „okraj“ a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, 1994. 234 s. ISBN 80-85778-03-3.
MORGENSTERN, Christian. Šibeniční písně (překl. Egon Bondy; ed. Martin Machovec). opr. dotisk 1. vyd. Praha: Labyrint, 2000. 239 s. ISBN 80-85935-15-5.
MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. 1. vyd. Praha: Odeon, 1971. 482 s.
NEUMANN, Stanislav Kostka. Jsem apoštol nového žití a žádné nelekám se rány, jsem rytíř Nového graalu, jsem rytíř bez bázně a hany. 1.vyd. Praha: Moderní revue, 1896. 32 s.
PALIVEC, Václav: kritika bez názvu. Náměstí, 1930, č. 8, s. 16.
PAPOUŠEK, Vladimír. United ‘Field’ Theory. Tvar, 2000, roč. 11, č. 5, s. 21-22.
PAVEL, Ota. Smrt krásných srnců / Jak jsem potkal ryby. 1. vyd. Praha: Olympia, 1981. 267 s. Epilog, s. 253-256.
Stránky osvětového spolku Jakuba Hrona [online]. Muzeum J.H.M. v Metánově, c2006 [cit. 2012-28-06]. Dostupné z WWW:http://www.osjh.cz/
Stránky psychiatrické léčebny Bohnice [online]. Psychiatrická léčebna Bohnice, c2012 [cit. 2012-27-07]. Dostupné z WWW:http://www.plbohnice.cz/
ŠIMANDL, Josef. O adjektivu zaumný; mezi řečí i ke slovům kameňák, sofistikovaný. Naše řeč [online]. 2006, r. 89, č. 2 [cit. 2012-18-07]. Dostupné z WWW:
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7889

Archiv Památníku národního písemnictví.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK