Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritická reflexe projektů a platformy Ushahidi
Název práce v češtině: Kritická reflexe projektů a platformy Ushahidi
Název v anglickém jazyce: Critical reflection of projects and platform Ushahidi
Klíčová slova: Ushahidi, crowdsourcing, občanská žurnalistika, geoprostorové informace, dobrovolnictví, mapování krizových situací
Klíčová slova anglicky: Ushahidi, crowdsourcing, citizen journalism, geospatial information, volunteers, crisis mapping
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2011
Datum zadání: 03.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2011
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jaroslav Valůch
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude mapovat a shrne dosavadní činnost a projekty, na kterých se podílela společnost Ushahidi, zabývající se vyvíjením open-source softwaru pro vytváření interaktivních map, sbírání informací a jejich vizualizaci. Díky moderním metodám crowdsourcingu a s využitím geolokačních služeb a občanské žurnalistiky slouží její platformy především k monitorování dění během přírodních katastrof či občanských nepokojů a šíření informací o dění v daných oblastech. Cílem této práce bude zjistit, zda a jaký měla činnost Ushahidi dopad.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Osnova:
1. Úvod
2. Charakteristika platformy Ushahidi
3. Činnost a projekty společnosti Ushahidi, využití platformy
4. Posouzení významu činnosti Ushahidi a využití platformy
5. Závěr
Seznam odborné literatury
BRIGGS, Mark. Journalism 2.0: How to Survive and Thrive : A digital literacy guide for the information age [online]. Philip Merrill College of Journalism, University of Maryland, College Park : J-Lab: The Institute for Interactive Journalism, (c) 2007. Dostupné z WWW: < http://www.kcnn.org/resources/journalism_20/ >.
Ushahidi.com [online]. 2011. The Ushahidi Blog. Dostupné z WWW: < http://blog.ushahidi.com/ >.
GUPTA, Shubham; KNOBLOCK, Craig A. Building Geospatial Mashups to Visualize Information for Crisis Management [online]. 4676 Admiralty Way, Marina del Rey, CA 90292, USA : University of Southern California Information Sciences Institute, May 2010. Dostupné z WWW: < http://www.isi.edu/integration/papers/gupta10-iscram.pdf >.
Beutz Land, Molly. Networked Activism, Harvard Human Rights Journal / Vol. 22, 2009, p. 205–244.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK