Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikve: fenomén židovské obřadnosti (rituální lázně v Čechách)
Název práce v češtině: Mikve: fenomén židovské obřadnosti (rituální lázně v Čechách)
Název v anglickém jazyce: Mikveh: the phenomenon of Jewish solemity (ritual baths in Bohemia)
Klíčová slova: voda, rituál, čistota, ženy, intimita
Klíčová slova anglicky: water, ritual, purity, women, intimacy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Krupková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2011
Datum zadání: 06.05.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zuzana Korecká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Snahou diplomové práce bude poskytnout vhled do problematiky rituální očisty Židů v mikve. Rituální čistota je jedním ze základních předpokladů zbožného židovského párového života a úzce souvisí se sexuálním životem Židů.
Práce bude založena na studiu odborné literatury, archiválií, ale v převážné míře na terénním výzkumu, uskutečňovaném kvalitativní metodou rozhovorů s ortodoxními Židy a členy Pražské židovské obce, z něhož podstatná část byla již realizována. Průzkum bude věnován i nedávno objeveným mikve v Čechách i studiu rakouských a německých muzeí, které v poslední době věnují zcela mimořádnou pozornost rodinné obřadnosti Židů.
Práce bude koncipována do několika částí, z nichž úvodní bude charakterizovat okolnosti, za kterých je zapotřebí rituální očištění žen i mužů, příprava k rituálu, průběh rituálu. Další se budou zabývat historií rituálu, jeho proměnami, podobou a vývojem mikve.
Seznam odborné literatury
GANZ REIN! (2010): Jüdische Ritualbäder, Fotografien von Peter Seidel. Holzhausen GmbH.
PĚKNÝ, Tomáš (2001): Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer.
ROZKOŠNÁ, Blanka; JAKUBEC, Pavel (2004): Židovské památky Čech. Brno: Era group.
ABRAMOV, Tehila (2005): The secret of jewish feminity. Southfield: Targum Press.
BALL, Barbara ed. (2005). In: Carta’s illustrated encyclopedia of the Holy Temple in Jerusalem. Jerusalem: Temple Institute: Carta.
BŘEŇOVÁ, Klára (2004): Ploďte se a množte a naplňte zemi. In: Lubica Obuchová (ed.), Dítě a jeho svět. Praha: Česká orientalistická společnost.
TALMUD BAVLI (2004): Tractate Nida. Svazek č. 71. New York: Mesorah Publications.
VEČEŘOVÁ, Petra (2009): Židovské památky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Praha: Olympia.
COHEN, Abraham (2006): Talmud pro každého. Praha: European Jewish Publication Society
FRANKOVÁ, Anita a kol. (2005): Historie Židů v Čechách a na Moravě:Od emancipace do současnosti: Průvodce expozicí. Praha: Židovské muzeumv Praze.
GOLDSCHMIDT, Lazarus (1936): Der Babylonische Talmud. Berlin: Jüdischer Verlag.
HERLITZ, Georg und KIRSCHNER, Bruno (1929): Jüdisches Lexicon: ein enzyklopädisches Hanbuch des jüdisches Wissens in vier Bänden. Berlin: Jüdisches Verlag.
KUČA, Karel (1998): Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, III. díl. Praha: Libri
KNIHY MOJŽÍŠOVY (2002). Z hebrejštiny přeložil Alexander Flek. Sdružení BIBLON
NEWMAN, Ja’akov; SIVAN, Gavri’el (1998): Judaismus od A do Z. Praha: Sefer.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK