Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza neurgentního užívání urgentního příjmu dospělých
Název práce v češtině: Analýza neurgentního užívání urgentního příjmu dospělých
Název v anglickém jazyce: Analysis of a non-urgent adult emergency department use
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2011
Datum zadání: 15.01.2011
Datum a čas obhajoby: 29.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2011
Oponenti: MUDr. Jiří Zika
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK