Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HIV/AIDS a neheterosexuální ženy v Keni
Název práce v češtině: HIV/AIDS a neheterosexuální ženy v Keni
Název v anglickém jazyce: HIV/AIDS and non-heterosexual women in Kenya
Klíčová slova: AIDS, gender, lesby, bisexuálky, heterosexismus, homosexualita, Kenya
Klíčová slova anglicky: AIDS, gender, lesbians, bisexuals, heterosexism, homosexuality, Kenya
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá vztahem neheterosexuálních keňských žen k AIDS. Zkoumá, jakým způsobem ženy přicházejí na to, že jsou neheterosexuální, a jak poté přijímají identitu lesby či bisexuálky. Zároveň popisuje, jak ženy v heterosexistické společnosti, kde je homosexualita trestná, konstruují neheterosexuální prostory, v rámci, kterých se mohou setkávat a podporovat, a jak sdružování funguje jako strategie boje proti heterosexismu. V neposlední řadě se zabývá tím, jak ženy konceptualizují svůj vztah k AIDS a prevenci přenosu viru HIV. Cílem této práce je především představit čtenáři nebo čtenářce složitost vyjednávání neheterosexuální identity v kulturně odlišném prostředí. Zároveň z analýzy rozhovorů vyplývá, že stigmatizování sexuality žen má praktické konsekvence pro boj proti AIDS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK