Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identita a strategie chování homosexuálních mužů v Československu v období komunistického režimu
Název práce v češtině: Identita a strategie chování homosexuálních mužů v Československu v období komunistického režimu
Název v anglickém jazyce: Identity and behavioral strategies of homosexual men in Czechoslovakia during the Communist period
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu zabývat konstrukcí identity a genderovými aspekty žitých zkušeností homosexuálních mužů, kteří žili v době československého komunismu v Jižních Čechách, konkrétně Českých Budějovicích. Ve své práci použiji kvalitativní metodu orální historie, jejíž forma narativních biografických rozhovorů umožňuje zachytit žité zkušenosti jedinců ve vztahu k politickému režimu a společenskému řádu daného období. Následná analýza bude zkoumat, jak tito muži tváří v tvář politické neviditelnosti, společenské marginalizaci a odborné medializaci homosexuality konstruovali svou individuální i kolektivní identitu, a zároveň bude mapovat strategie chování, jež tito muži uplatňovali zejména před složkami STB a v osobním životě vůbec.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK