Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porod jako cesta
Název práce v češtině: Porod jako cesta
Název v anglickém jazyce: Childbirth as a journey
Klíčová slova: porod, porod doma, přirozený porod, medicínský diskurz, vědění, důvěra, gender
Klíčová slova anglicky: birth, home birth, natural childbirth, medical discourse, knowledge, trust, gender
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Porod je v moderní společnosti považován za medicínský zákrok, který je potřeba, aby byl plně pod kontrolou a v případě komplikací bylo možno zasáhnout a zachránit život matky a dítěte. Proč navzdory všem výdobytkům moderní medicíny a renomovaných vzdělaných porodníků přibývá žen, které se rozhodnou porodit své děti doma? Samy bez tlumících léků, přítomnosti odborníků a všech moderních přístrojů? Jaké jsou motivace těchto budoucích matek? Jaké jsou to ženy a na základě čeho se rozhodují? Na tyto otázky se pokouším ve své práci hledat odpovědi. Zaměřuji se také na porod z hlediska genderu, jakou hraje roli při rozhodování o místě porodu a jeho průběhu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK