Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jiří Fränkl: Hořící nebesa/The Burning Skies – autopřeklad či dvě textové verze?
Název práce v češtině: Jiří Fränkl: Hořící nebesa/The Burning Skies – autopřeklad či dvě textové verze?
Název v anglickém jazyce: Jiří Fränkl: Hořící nebesa/The Burning Skies – self-translation or two text versions?
Klíčová slova: Jiří Fränkl, Hořící nebesa, The Burning Skies, autopřeklad, bilingvní tvorba, bilingvní identita
Klíčová slova anglicky: Jiří Fränkl, Hořící nebesa, The Burning Skies, self-translation, bilingual writing, bilingual identity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Josek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce vytvoří na základě dostupných pramenů a studia kulturně historického a literárního kontextu portrét autora Jiřího Fränkla, jeho životních osudů a činností. Provede literární charakteristiku textů obsažených v souborech Hořící nebesa a The Burning Skies, při které bude vycházet z tvrzení autora/editorů o tom, že texty vznikaly paralelně, a ne jako překlady. Literární charakteristika, která si bude všímat syžetu, narace, obraznosti, stylu a d.) bude jednou z cest buď k ověření intertextové paralelnosti českých a anglických verzí, anebo k postulování jejich překladovosti. Pokud jde o zkoumání textů jako možných autopřekladů, nabízí se psycholingvistický způsob zkoumání aplikovaný na překladatelský proces. Jiným způsobem může být metoda pohledu na překlad jako hledání identity (viz. Eva Hoffman, Lost in Translation). Práce, v níž by si diplomant podle zjištěného charakteru textů měl vytvořit vlastní teoreticky poučenou (modifikovanou) metodu zkoumání a také ji zdůvodněně popsat, by měla zformulovat závěr o zjištěném charakteru textů v souborech Hořící nebesa a The Burning Skies.
Seznam odborné literatury
ATTAROVÁ, Samar. Translating the exiled self. Reflections on translation and censorship. Intercultural Communication Studies [online]. 2005, 14, 4, [cit. 2011-03-20]. Dostupné z WWW: <http://www.uri.edu/iaics/content/2005v14n4/10%20Samar%20Attar.pdf>.

BASSETTI, Benedetta; COOK, Vivian. Language and bilingual cognition [online]. Hove : Psychology Press, 2011 [cit. 2011-04-27]. Language and cognition: The second language user. Prepublikace. Dostupné z WWW: <http://www.benedetta-bassetti.org/storage/BassettiCook2011.pdf>.

CONNOR, Steven. Samuel Beckett : Repetition, Theory, and Text [online]. Aurora : Davies Group, 2006 [cit. 2011-03-26]. Dostupné z WWW: <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10172601&p00=Samuel+Beckett+%3A+Repetition%2C+Theory%2C+and+Text>.

CONNOR, Steven. "Traduttore, traditore": Samuel Beckett's Translation of "Mercier et Camier" . Journal of Beckett Studies [online]. 1989, 11/12, [cit. 2010-03-20]. Dostupné z WWW: <www.english.fsu.edu/jobs/num1112/027_CONNOR.PDF>.

FRÄNKL, Jiří. Der brennende Himmel. Přeložila Jutta Witthoefft. Praha : Sefer, 1995. 94 s.

FRÄNKL, Jiří. Dubnový vítr. Židovská ročenka. 1964-1965, 5725, s. 55-59.

FRÄNKL, Jiří. Hořící nebesa = The burning skies. Praha : Sefer, 1995. 144 s.

FRÄNKL, Jiří. Síla k životu. Židovská ročenka. 1965-1966, 5726, s. 101-102.

FRÄNKL, Jiří. Zpíváno za dráty: své drahé ženě Bláže. 2. vydání. Sdružení bývalých vězňů koncentračního tábora Schwarzheide, 1998. 41 s.

FRENKLOVÁ, Jana. Telefonický rozhovor ze dne 30. března 2011.

GAGNON, Daniel. Bilingual translation/writing as intercultural communication. In PYM, Anthony; JETTMAROVÁ, Zuzana; SCHLESINGER, Miriam. Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam : Benjamins, 2006.

GENTESOVÁ, Eva. Self-translation [online]. 2006 [cit. 2011-03-26]. Reasons for self-translation. Dostupné z WWW: <http://self-translation.blogspot.com/2009/06/reasons-for-self-translation.html>.

HOFFMANOVÁ, Eva. Lost in Translation : A Life in a New Language. London : Vintage, 1998. 280 s.

HOKENSONOVÁ, Jan Walsh; MUNSONOVÁ, Marcella. The Bilingual Text: History and Theory of Literary Self-Translation. 1. Manchester : St. Jerome Press, 2007. 246 s

HULLE, Dirk Van. Authorial Translation: The Case of Samuel Beckett's Stirrings Still / Soubresauts. In BURNARD, Lou. Electronic Textual Editing [online]. New York : Modern Language Association of America, 2006 [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.tei-c.org/About/Archive_new/ETE/Preview/vanhulle.xml>.

INGRAMOVÁ, Susan. When Memory is Cross-Cultural Translation: Eva Hoffman’s Schizophrenic Autobiography. TTR : traduction, terminologie, rédaction [online]. 1996, 9, 1, [cit. 2011-03-20]. Dostupné z WWW: <http://www.erudit.org/revue/ttr/1996/v9/n1/037247ar.pdf>.

KIMMEL, Leigh. Leigh Kimmel's Website [online]. 1998, 05-2010 [cit. 2011-03-27]. Nabokov as Translator: An examination of his changing doctrine of translation. Dostupné z WWW: <http://www.leighkimmel.com/writing/academicpapers/nabokov2.shtml>.

KRAUS, Ota; KULKA, Erich. Továrna na smrt : dokument o Osvětimi-Birkenau. 7. vydání. Praha : Naše Vojsko, 1964. 285 s.

KRAUSEOVÁ, Corinna. Translating Gaelic Scotland: the culture of translation in the context of modern Scottish Gaelic literature [online]. In IV Mercator International Symposium on Minority Languages. Aberystwyth : 2005 [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.aber.ac.uk/mercator/images/CorinnaKrause.pdf>.

LIOVÁ, Xuemei. 'Souls in Exile: Identities of Bilingual Writers. Journal of Language, Identity & Education [online]. 2007, 6, 4, [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <http://pdfserve.informaworld.com/551591_935828505_788072769.pdf>.

MACHALA, Lubomír. Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995. Olomouc : Rubico, 1996. 221 s.

MAREEOVÁ, Cathy. We can only manage the world once it has been storified : interview with André Brink. Latin American Report [online]. 1999, 15, 1, [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <https://my.unisa.ac.za/portal/tool/f3abf0c2-de8b-48c4-8080-a493efce0099/contents/publications/docs/LATRE151.pdf>.

MCGUIRE, James. Beckett, the Translator and the Metapoem. World Literature Today [online]. 1990, 64, 2, [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=a0ed5990-0385-4de6-b19f-071820a0e97b%40sessionmgr12&vid=4&hid=14>.

MILLEROVÁ, Jane. Using English: From conversation to canon [online]. London : Routledge, 1996 [cit. 2011-03-26]. A tongue, for sighing, s. 275–310. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=zAct-WT7ywcC&printsec=frontcover>.

NABOKOV, Vladimir. Nabokov's interview. (05) TV-13 NY [online]. 1965, [cit. 2011-03-26]. Přepis interview vedeného Robertem Hughesem pro newyorskou TV 13. Dostupné z WWW: <http://lib.ru/NABOKOW/Inter05.txt>.

PAVLENKOVÁ, Aneta. Second Language Learning by Adults: Testimonies of Bilingual Writers. Issues in Applied Linguistics [online]. 1998, 9, 1, [cit. 2011-03-20]. s. 3-19. Dostupné z WWW: <http://astro.temple.edu/~apavlenk/pdf/IAL_1998.pdf>.

PAVLENKOVÁ, Aneta. “In the world of the tradition, I was unimagined”: Negotiation of identities in cross-cultural autobiographies. International Journal of Bilingualism [online]. 2001, 5, 3, [cit. 2011-03-20]. s. 317-344. Dostupné z WWW: <http://astro.temple.edu/~apavlenk/pdf/Pavlenko_IJB_2001b.pdf>.

PAVLENKOVÁ, Aneta. Bilingual selves. In PAVLENKOVÁ, Aneta. Bilingual minds: Emotional experience, expression, and representation [online]. Clevedon : Multilingual Matters, 2006 [cit. 2011-03-26]. s. 1-33. Dostupné z WWW: <http://astro.temple.edu/~apavlenk/pdf/Bilingual_Selves.pdf>.

PAVLENKOVÁ, Aneta. Narrative analysis in the study of bi- and multilingualism. In MOYER, M., et al. The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism [online]. Oxford : Blackwell, 2008 [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <http://astro.temple.edu/~apavlenk/pdf/Narrative_Analysis_2008.pdf>.

POPOVIČ, Anton. Problémy literárnej metakomunikácie. Teória metatextu.. Nitra : [s.n.], 1975. 106 s.

PYM, Anthony. Translation research terms: a tentative glossary for moments of perplexity and dispute. In PYM, Anthony. Translation Research Projects 3 [online]. Tarragona : Intercultural Studies Group, 2011 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: <http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/trp_3_2011/pym.pdf>.

RODR, Josef. Zpravodaj z pekla. Východočeský večerník: Týdeník pro Hradec Králové a okolí. 24. října 1995, 6, 42, s. 4.

ROSENGRANT, Judson. Bilingual Style in Nabokov's Autobiography. Style [online]. 1995, 29, 1, [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <http://search.proquest.com/docview/231043406?accountid=35514>.

SENGUPTA, Mahasweta. Translation, Colonialism and Poetics: Rabindranath Tagore in Two Worlds. In BASSNETT, Susan; LEFEVERE, André. Translation, History and Culture. London : Pinter, 1990. s. 97-98.

ST-PIERRE, Paul. Translation as Writing Across Languages: Samuel Beckett and Fakir Mohan Senapati. TTR : traduction, terminologie, rédaction [online]. 1996, 9, 1, [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <http://id.erudit.org/iderudit/037246ar>.

STEINER, George. After Babel : Aspects of Language and Translation. Oxford, New York : Oxford University Press, 1975. 507 s.

ŠTEFLOVÁ, Lenka. Kamarád : dětský časopis z terezínského ghetta [online]. Brno, 2007. 49 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. [cit. 2011-03-27] Dostupné z WWW: <is.muni.cz/th/144293/fss_b/Lenka_steflova_Bak_prace-2.pdf>.

TASSIOPOULOSOVÁ, Eleftheria. Literary self-translation, exile and dialogism: the multilingual works of Vassilis Alexakis. In PYM, Anthony. Translation Research Projects 3 [online]. Tarragona : Intercultural Studies Group, 2011 [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW: <http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/trp_3_2011/index.htm>.

VILLALTA, Gian Mario. Changing Voice. Poetry and Self-Translation in the Neodialectal Experience. In "Translating Oneself: Self-Translation in Dialect Poets" [online]. Berenice Cocciolillo. Cremona : [s.n.], 2003 [cit. 2011-03-26]. s. 5-9. Dostupné z WWW: <http://userhome.brooklyn.cuny.edu/bonaffini/DP/>.

WHYTE, Christopher. Against Self-Translation. Translation and literature [online]. 2002, 11, 1, [cit. 2011-03-26]. s. 64 -71. Dostupné z WWW: <http://zsdh.library.sh.cn:8080/FCKeditor/filemanager/upload/jsp/UserImages/1142297867406.pdf>.

WIERZBICKA, Anna. Bilingual Lives, Bilingual Experience. Journal of multilingual and multicultural development [online]. 2004, 25, 2, [cit. 2011-04-27]. Dostupné z WWW: <http://content.ebscohost.com/pdf14_16/pdf/2004/41M/01Apr04/14925212.pdf>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK