Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování učení restartovacích automatů genetickými algoritmy
Název práce v češtině: Testování učení restartovacích automatů genetickými algoritmy
Název v anglickém jazyce: Testing Learning of Restarting Automata using Genetic Algorithm
Klíčová slova: strojové učení, gramatická inference, restartovací automaty
Klíčová slova anglicky: machine learning, grammatical inference, restarting automata
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. František Mráz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2011
Datum zadání: 10.05.2011
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Oponenti: Mgr. Peter Černo, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Restartovací automaty jsou teoretickým modelem zařízení rozpoznávajícího jazyk. Konstrukce různých verzí restartovacích automatů může být značně náročná, proto jsou hledány způsoby jejich automatického učení z příkladů a protipříkladů slov cílového jazyka. Cílem práce je navrhnout systém pro testování metod učení restartovacích automatů podporující především učení pomocí genetických algoritmů. Dále budou v práci navrženy a otestovány nové varianty genetického učení, které rozšiřují způsoby učení navržené původně v [1]. Výsledný systém by měl být rozšiřitelný o další metody učení jazyků a následně umožnit jejich testování a vzájemné srovnávání.
Seznam odborné literatury
[1] Basovník, S.: Learning Restricted Restarting Automata using Genetic Algorithm, Diplomová práce, MFF UK, 2010

[2] Čejka, J.: Učenie redukčnej analýzy, Diplomová práce, MFF UK, 2007

[3] Mráz, F., Otto, F., Plátek: Learning analysis by reduction from positive data, Proceedings ICGI 2006, LNCS Vol. 4201, Springer, Berlin, 2006, 125-136.

[4] Otto, F.: Restarting automata. In: Recent Advances in Formal Languages and Applications, Vol. 25 of Studies in Computational Intelligence, Springer, 2006, pp. 269-303.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK