Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnávání seniorů ve vztahu k jejich nároku na starobní důchod
Název práce v češtině: Zaměstnávání seniorů ve vztahu k jejich nároku na starobní důchod
Název v anglickém jazyce: The employment of seniors in relation to their claim on old-aged persons
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2011
Datum zadání: 18.03.2011
Datum a čas obhajoby: 19.04.2011 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Víšek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK