Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma smrti v Epikureizme
Název práce v jazyce práce (slovenština): Téma smrti v Epikureizme
Název práce v češtině: Téma smrti v Epikureismu
Název v anglickém jazyce: Subject of death in Epicureism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2011
Datum zadání: 30.04.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Bakalárska práca „Téma smrti v Epikureizme“ sa zaoberá pojatím významu smrti a problematikou umierania vo filozofii Epikureizmu.Sústredí sa predovšetkým na analýzu faktorov, ktoré spôsobujú vznik strachu a depresie zo smrti. Analyzuje jednotlivé typy strachu a predkladá možnosti, ako je možné ich postupne odstrániť. V práci sú zahrnuté taktiež náuky neskorších Epikurejcov a ich postoje k vybraným problematickým otázkam, ako sú napríklad samovražda alebo posmrtný život. Cieľom je vysvetliť a objasniť, prečo je strach zo smrti, ktorý je i dnes stále prítomný, podľa Epikurejcov v akejkoľvek svojej podobe neopodstatnený a nemal by nijakým spôsobom ovplyvňovať kvalitu nášho života.
Seznam odborné literatury
T.Lucretius Carus- De rerum naturae
Diogenes Laertios- Životy názory a výroky proslulých filosofů
Sextus Empiricus- Contre les professeurs
S.Warren- Facing death: Epicurus and his critics
J. Salem- Tel un dieu parmi les hommes: l´éthique d´Épicure
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK