Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klášter Dolonnuur a vzájemné vztahy qingského dvora, Vnitřního Mongolska a Chalchy v 17.-19. století ve světle vybraných archivních pramenů
Název práce v češtině: Klášter Dolonnuur a vzájemné vztahy qingského dvora, Vnitřního Mongolska a Chalchy v 17.-19. století ve světle vybraných archivních pramenů
Název v anglickém jazyce: Dolonnuur monastery and relations between the Qing court, Inner Mongolia and Khalkha in 17th–19th centuries reflected by selected archive materials
Klíčová slova: Mongolsko, Chalcha, Vnitřní Mongolsko, Dolonnuur, dynastie Qing, kláštery, archivní prameny, náboženské poutě, 18.–19. století
Klíčová slova anglicky: Mongolia, Khalkha, Inner Mongolia, Dolonnuur, Qing dynasty, monasteries, archive sources, religious pilgrimages, 18th–19th centuries
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jugder Luvsandorj
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 29.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 16:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce by měla vycházet především z autorova studia archivních pramenů z doby dynastie Qing v Ústředním historickém archivu Mongolska a z pramenů Prvního historického archivu Čínské lidové republiky vydaných v edici Dayičing gürün-ü dotuγadu yamun-u mongγol bičig-ün ger-ün dangse.
Důraz by měl být položen jednak na shrnutí vztahů mandžuského dvora s Chalchou především v náboženských záležitostech od druhé polovině 17. do první poloviny 18. století. Tento shrnující přehled by však měl využít originální korespondenci z pramenů Prvního historického archivu ČLR. Dále budou předmětem práce praktické otázky administrativních vztahů kláštera Dolonnuur s Chalchou, v jejichž rámci se bude věnovat povaze drobného fondu dolonnuurského kláštera M-166 v Ústředním historickém archivu Mongolska, stejně jako významnějším kulturním momentům v mongolském buddhismu 18. století více či méně spjatým s klášterem Dolonnuur (překlad Danjuru, činnost Jangja qutuqtu, rozvoj náboženských poutí apod.) Vzhledem k tomu, že diplomová práce bude svým přístupem zásadně vycházet z konkrétních archivních dokumentů, bude vhodnou součástí také náhled na mongolské archivní prameny jako podklad k lingvistickému a stylistickému rozboru.
Seznam odborné literatury
a) Prameny
Fondy Ústředního historického archivu Mongolska v Ulaanbaataru (především fondy M-1, M-32, M-166 aj.)
Fondy rukopisů a xylografů Mongolské národní ústřední knihovny v Ulaanbaataru nebo libovolné další sbírky obsahující mongolské historické knižní fondy

Chingchao Taizu Taizong Shizu chao shilu menggu shi shiliao chao – Qianlong ben Kangxi ben bijiao 清朝太祖太宗世祖朝實錄蒙古史史料鈔——乾隆本康熙本比較 (2001). Sestavovatelé Qimudedaoerji 齊木德道爾吉 — Bagenna 巴根那. Hohhot: Neimenggu daxue chubanshe.
Čing ulus-un dotuγadu narin bičig-ün yamun-u mongγol dangse ebkemel-ün emkidkel – Qing nei mishu yuan mengguwen dang'an huibian 清內秘書院蒙古文檔案匯編 (2003). Edice Čimeddorji 齊木德道爾吉, Wu Yuanfeng 吳元豐, Sa. Narasun 薩.那日松 [… et al.]. 7 sv. Kökeqota: Öbur mongγol-un arad-un keblel-ün quriy-a.
Daqing lichao shilu 大清歷朝實錄 (1969). 1220 sv. ve 120 krabicích. Taibei: Huawen shuju. (Reprint původní edice vydané Shenyang:Da Manzhou diguo guowuyuan v roce 1937.) Exemplář v Lu Xunově knihovně Orientálního ústavu AVČR, sign. IX 4441.
Dayičing gürün-ü dotuγadu yamun-u mongγol bičig-ün ger-ün dangse – Neige menggu tang dang'an 內閣蒙古堂檔案 (2005). Edice Dumdadu ulus-un teüke-yin nigedüger arkiw, Öbür mongγol-un yeke surγaγuli-yin mongγol sudulul-un degedü surγaγuli. 22 sv. Kökeqota: Öbur mongγol-un arad-un keblel-ün quriy-a.
Dayičing ulus-un maγad qauli (1988). 22 sv. (pravděpodobně nevytištěno v úplnosti). Qayilar: Öbur mongγol-un soyul-un keblel-ün quriy-a.
Гadaγadu mongγol-un törü-yi jasaqu yabudal-un yamun-u qauli jüil-ün bičig 2006. Edice a komentář Borjigin Mönggündalai (Bao Yinhai 包銀海). Begejing: Ündüsütenü keblel-ün quriy-a.
Γaldan (1960). Erdeni-yin erike kemekü teüke bolai. Edice Če. Nasunbaljir. Monumenta historica Instituti historica comiteti scientiarum et educationis altae Reipublicae Populi Mongoli. Tomus III. Ulaanbaatar: S´inz´leh Uhaan, Deed Bolovsroliin Hureelengiin Erdem S´inz´ilgeenii Hevlel.
Isibaldan (1961). Erdeni-yin erike. Mongolische Chronik der lamaistischen Klosterbauten der Mongolei. Edice Walther Heissig. Kopenhagen: Ejnar Munsgaard.
Jang Mu (1988). Mongγol qosiγu nutuγ-un temdeglel. Překlad Namyun, Banciraγča. [Beijing]: Ündüsüten-ü keblel-ün quriy-a.
Jarliγ-iyar toγtaγaγsan γadaγadu Mongγol Qotong ayimaγ-un wang güng-üd-ün iledkel šastir (2005). Edice Borjigin Mönggündalai (Bao Yinhai 包銀海). 3 sv. Kökeqota: Öbur mongγol-un arad-un keblel-ün quriy-a.
Kökeqota-yin teüken mongγol surbulji bičig (1989). 6. sv.: šasin surdaqun ba soyul kümüjil. Qayilar: Öbur mongγol-un soyul-un keblel-ün quriy-a.
b.) Literatura
Baoshan 寶山 (2007). Qingdai mengguwen chuban shi yanjiu – yi mengguwen muke chuban wei zhongxin 清代蒙古文出版史研究—以蒙古文木刻出版為中心. Hohhot: Neimenggu jiaoyu chubanshe.
Heissig, Walther (1954). Die Pekinger Lamaistischen Blockdrucke in mongolischer Sprache. Materialien zur mongolischen Literaturgeschichte. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Miaozhou fashi 妙舟法師 (1997). Mengzang fojiao shi 蒙藏佛教史. Yangzhou 揚州: Jiangsu guangling guji keyinshe 江蘇廣陵估計刻印社.
Miller, Robert James (1959). Monasteries and Culture Change in Mongolia. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK