Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postava Antigony ve francouzské literatuře 20. století
Název práce v češtině: Postava Antigony ve francouzské literatuře 20. století
Název v anglickém jazyce: The literary character of Antigone in French literature of the 20th century
Klíčová slova: Antigona, Théby, divadlo
Klíčová slova anglicky: Antigone, Thebes, theater
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Jamek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 03.05.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat postavou Antigony ve francouzské literatuře 20. století, kdy bylo téma zpracováno řadou autorů pod různým úhlem pohledu (Jean Cocteau, Jean Anouilh, Henry Bauchau…). Inspirace mýtem o Antigoně bude porovnávána napříč díly stejně tak, jako měnící se charakter postavy samotné, s ohledem na původní zpracování mýtu od Sofokla. Práce zhodnotí odlišná pojetí mýtu i postavy, které představují různou problematiku lidského smyslu a údělu.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
Sofoklés: Antigona
Sofoklés: Král Oidipus
Anouilh , Jean: Antigone, 1944
Cocteau Jean: Antigone, 1922
Yourcenar , Marguerite: Feux, 1936
Bauchau , Henry: Antigone, 1997
Sekundární literatura:
Vandromme, Pol: Antigone de Jean Anouilh, 1975
Beugnot, Bernard : Les critiques de notre temps et Anouilh, 1977
Maurois, André : De Gide a Sartre, 1965
Fifield, William : Jean Cocteau, 1974
Boisdeffre, Pierre de : Métamorphose de la littérature. T. 2., De Proust a Sartre, 1963
Fraigneau, André : Cocteau par lui-meme, 1957
Albouy, Pierre : Mythes et mythologies dans la littérature française, 1969
Fergusson, Francis : The idea of a theater : a study of ten plays, the art of drama in changing perspective, 1955
Steiner, George: Antigones, 1966
Serreau, Genevieve: Histoire du "nouveau théâtre", 1970
Sauvy, Alfred: Mythologie de notre temps, 1971
Diel, Paul: Le symbolisme dans la mythologie grecque : étude psychanalytique, 1966
Předběžná náplň práce
Mytická postava Antigony ve francouzsky psané literatuře 20. století
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Mythic character of Antigone in french wroten literature of the 20th century
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK