Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Téma cti ve španělské dramatické tvorbě 16. a 17. století (Lope a Calderón)
Název práce v češtině: Téma cti ve španělské dramatické tvorbě 16. a 17. století (Lope a Calderón)
Název v anglickém jazyce: The theme of honor in the Spanish theater of the XVI and XVII century (Lope a Calderón)
Klíčová slova: Lope de Vega; Calderón de la Barca; společnost; divadlo; čest
Klíčová slova anglicky: Lope de Vega; Calderón de la Barca; society; theatre; honour
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 29.04.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářské práce bude pojednávat o jednom z hlavních témat divadelní tvorby Zlatého věku ve Španělsku, a to o tématu cti. Hlavními cíly bude definovat počátky konceptu vesnické cti jako literárního jevu s ohledem na historický kontext a sledování vývoje tématu cti v divadelní tvorbě na vybraných dramatech dvou stěžejních autorů – Lopeho de Vegy a Calderóna de la Barcy.
V první části práce, která bude pojednávat o vzniku tématu vesnické cti, se zaměříme především na náboženskou situci a sociální změny ve Španělsku 16. a 17. století.
Druhá část se bude věnovat tématu cti, čistě jako literárnímu jevu, který za dlouhé období renesance a baroka prošel vývojem a změnami. Změny v pojetí budou ilustrovány na třech dílech: Fuente Ovejuně, Zalamejském rychtáři a Lékaři své cti.
Struktura práce:
1. Úvod
2. Pojetí cti ve společnosti 16. a 17. století, historický kontext
3. Pojetí cti v dramatické tvorbě (Lope de Vega, Calderón de la Barca)
4. Závěr
Seznam odborné literatury
RUIZ RAMÓN, Francisco: Historia del teatro espaňol. Desde su orígenes hasta 1900. Madrid: Ediciones Cátedra. 1996.
CASTRO, Américo: Algunas observaciones cerca del concepto del honor en los siglos XVI y XVII. Revista de filología espaňola. vol. 3. 1916
RUIZ RAMÓN, Francisco: Estudios sobre teatro espaňol clásico y contemporáneo. Madrid: Ediciones Cátedra. 1978.
Pasión por el hispanismo. Sborník příspěvků ze setkání hispanistů. Technická Univerzita Liberec, 2008
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: De Cervantes y Lope de Vega. Madrid: Espasa – Calpe, S. A., 1964.
ČERNÝ, Václav: Barokní divadlo v Evropě. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009.
CASTRO, Américo: De la edad conflictiva. Madrid: Taurus, 1976.
ANTONIO MARAVALL, José: Teatro y literatura en la sociedad barroca. Madrid: Seminarios y Ediciones, S. A., 1972
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK