Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřování nemocného s chronickým selháním ledvin
Název práce v češtině: Ošetřování nemocného s chronickým selháním ledvin
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with chronic renal failure
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2011
Datum zadání: 13.05.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2011
Oponenti: MUDr. Martin Havrda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK