Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přijetí románu Jana Pelce ... a bude hůř v proměnách politického režimu
Název práce v češtině: Přijetí románu Jana Pelce ... a bude hůř v proměnách politického režimu
Název v anglickém jazyce: The reception of Jan Pelc's novel ... a bude hůř during various political regimes
Klíčová slova: …a bude hůř, Jan Pelc, konkretizace, kritika, recepce, proměna politického režimu
Klíčová slova anglicky: …a bude hůř, Jan Pelc, concretization, critical review, reception, various political regimes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 29.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V rozsahu bakalářské práce budu zkoumat recepci románu Jana Pelce … a bude hůř českými čtenáři. Provedu srovnání ohlasů před rokem 1989 a po roce 1989. V případě předrevolučního přijetí zhodnotím reakce čtenářů v exilu a v nezávislých domácích strukturách. Pokusím se analyzovat argumenty a důvody takového přijetí. Stejný princip analýzy použiji i pro zkoumání porevoluční recepce.
Seznam odborné literatury
Bondy, Egon: Když někomu přeskočilo, in Vokno, 1985, č. 9, s. 50–52; též in http://www.vons.cz/data/pdf/vokno/vokno_09.pdf.
Jungmann, Milan: Bída romantického vzdoru, in Obsah, 1985, č. 6, červen, 8 stran; přetištěno in Rozmluvy (Londýn), 1986, č. 6, s. 181–188; přetištěno in M. J., Cesty a rozcestí. Kritické stati z let 1982–1987, Londýn, Rozmluvy 1988, s. 183–193.

Jirous, Ivan M.: Di do hajzlu, ty sajrajte!, in Vokno, 1987, č. 12, léto, 8 stran; přetištěno in I. M. J., Magorův zápisník, ed. M. Špirit, Praha, Torst 1997, s. 465–477.

P. T. [= Pavel Tigrid]: ref. Jan Pelc: ...a bude hůř, in Svědectví (Paříž) 20, 1986/87, č. 78, červen 1986, s. 410–413; přetištěno in Svědectví (Praha) 23, 1990, č. 89–90, únor 1990, s. 459–460.

rzk [= Petr Rezek]: Spor tří doktorů o Dobro a Krásu, in Kritický sborník 6, 1986, č. 4, s. 65–77; přetištěno in P. R., Filosofie a politika kýče (1991), 2. vyd., Praha, Jan Placák – Ztichlá klika 2007, s. 13–25.
Sviták, Ivan: Šmejd z andrgraundu, in Právo lidu (Wuppertal) 88 (8), 1985, č. 4, s. 5; přetištěno in Ivan M. Jirous: Magorův zápisník, ed. M. Špirit, Praha, Torst 1997, s. 644–651.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK