Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Různé způsoby rozbití hegemonie jazyka v románech Elfriede Jelinekové, Ingeborg Bachmannové a Thomase Bernharda
Název práce v češtině: Různé způsoby rozbití hegemonie jazyka v románech Elfriede Jelinekové, Ingeborg Bachmannové a Thomase Bernharda
Název v anglickém jazyce: Ways of Breaking the Hegemonic Language Game in the Novels by Elfriede Jelinek, Ingeborg Bachmann, and Thomas Bernhard
Klíčová slova: Thomas Bernhard|Elfriede Jelineková|Ingeborg Bachmannová|jazyk|feminismus|metonymie|metafora|Roman Jakobson|Malina|Pianistka|Ludwig Wittgenstein|filosofie jazyka
Klíčová slova anglicky: Thomas Bernhard|Elfriede Jelinek|Ingeborg Bachmann|language|feminism|metonymy|metaphor|Roman Jakobson|Malina|The Piano Teachar|Ludwig Wittgenstein|philosophy of language
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 29.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Komparativní analýza iniciačních postupů v románech Bachmannové, Bernharda a Jelinekové.
Seznam odborné literatury
Augustová, Z.: Thomas Berhnard.
Claudia, A.: Der Spaziergang als Erzählmodell: Studien zu Jean-Jacques Rousseau, Adalbert Stifter, Robert Walser und Thomas Bernhard.
Fischer, M.: Trivialmythen in Elfriede Jelineks Romanen “Die Liebhaberinnen” und “Die Klavierspielerin”.
Hapkemeyer, A.: Ingeborg Bachmann: Entwicklungslinien in Werk und Leben.
Hoell, J.: Thomas Bernhard: Portrét spisovatele a dramatika.
Hoffmann, Y.: Elfriede Jelinek: Sprach- und Kulturkritik im Erzählwerk.
Lücke, B.: Elfriede Jelinek: Eine Einführung in das Werk.
Lubkoll, C.: “Fragmente einer Sprache der Liebe”: Sprachutopie und Diskurskritik in Engeborg Bachmann Roman “Malina”.
Meyer, A.: Elfriede Jelinek in der Geschlechterpresse.
Summerfield, E.: Ingeborg Bachmann: Die Auflösung der Figur in ihrem Roman “Malina”.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK