Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení kvality života osob s mentálním postižením z pohledu jejich rodičů v závislosti na nabídce sociálních služeb v Pardubicích
Název práce v češtině: Hodnocení kvality života osob s mentálním postižením z pohledu jejich
rodičů v závislosti na nabídce sociálních služeb v Pardubicích
Název v anglickém jazyce: Quality of life of persons with mental disabilities
from the perspective of their parents,
depanding of the supply of social services in Pardubice
Klíčová slova: Mentální postižení, kvalita života a hodnocení kvality života, lidské potřeby, sociální služby, standardy sociálních služeb.
Klíčová slova anglicky: Mental disability, quality of life and quality assessment of life, human needs, social services, standards of social services.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 29.04.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Camille Latimier
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK