Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnitřní řeč u sportovců
Název práce v češtině: Vnitřní řeč u sportovců
Název v anglickém jazyce: Inner talk in athletes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 06.09.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 09:00
Místo konání obhajoby: PPD-seminární místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK