Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha parlamentu České republiky v procesu integrace České republiky do Evropské unie
Název práce v češtině: Úloha parlamentu České republiky v procesu integrace České republiky do Evropské unie
Název v anglickém jazyce: The role of the Parliament of the Czech Republic in the process of integration of the Czech Republic in the European Union
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2001
Datum zadání: 22.11.2001
Datum a čas obhajoby: 24.02.2006 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:24.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:10.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2006
Oponenti: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
  Prof. nzw. et Doc. Karel Klíma, CSc. dr.hab.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK