Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Freetekno a rituál
Název práce v češtině: Freetekno a rituál
Název v anglickém jazyce: Freetekno and ritual
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2010
Datum zadání: 28.04.2010
Datum a čas obhajoby: 27.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2011
Oponenti: Mgr. Ing. Jan Dočkal
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK