Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dnešní stav skloňování substantiv takzvaných typů kámen a břímě
Název práce v češtině: Dnešní stav skloňování substantiv takzvaných typů kámen a břímě
Název v anglickém jazyce: The present state in declension of Czech nouns belonging to types kámen, břímě
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2005
Datum zadání: 28.04.2005
Datum a čas obhajoby: 17.10.2008 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.10.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
  Prof. PhDr. Lenka Rusínová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK