Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výstavba zápletky v tetralogii Josefa Škvoreckého o poručíku Borůvkovi
Název práce v češtině: Výstavba zápletky v tetralogii Josefa Škvoreckého o poručíku Borůvkovi
Název v anglickém jazyce: The build-up of a plot in Josef Skvorecky's tetralogy about lieutenant Boruvka
Klíčová slova: Josef Škvorecký, poručík Borůvka, Eva Adamová, detektivní příběh, zápletka, zločin, řešení
Klíčová slova anglicky: Josef Škvorecký, lieutenant Josef Borůvka, Eva Adamová, detective story, plot, crime, solution
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2011
Datum zadání: 27.04.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:20
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci bych se rád věnoval volné tetralogii Josefa Škvoreckého o poručíku Josefu Borůvkovi – knihám Smutek poručíka Borůvky (1966), Hříchy pro pátera Knoxe (1973), Konec poručíka Borůvky (1975) a Návrat poručíka Borůvky (1981).
Na této sérii bych chtěl popsat výstavbu zápletky a rozdíly či podobnosti v jednotlivých příbězích, resp. knihách: Jakým způsobem je vytvářena detektivní zápletka (v úvodu práce se stručným vymezením detektivního žánru), jakých postupů charakteristických nebo nezvyklých pro žánr autor používá a jak se prolíná „detektivní“ linie s ostatními (obzvláště sledováním osobního života hlavního hrdiny a dalších postav, s tím související vliv reálných událostí, především Srpna 68).
Zároveň bych chtěl sledovat různé způsoby vyprávění – v 3. osobě minulého času, s ženskou vypravěčkou v 1. osobě přítomného i minulého času, s mužským vypravěčem v 1. osobě minulého času – a přihlédnout ke specifičnostem dotvářejícím vyprávěný text, jako jsou plánky a popisky (první tři knihy série), seznamy vystupujících postav (Hříchy pro pátera Knoxe), oslovování čtenáře s nabádáním k vyřešení detektivní záhady (Hříchy pro pátera Knoxe, Návrat poručíka Borůvky) a autorským komentářem k jejímu řešení (Hříchy pro pátera Knoxe).
Seznam odborné literatury
· Čapek, Karel: Holmesiana čili o detektivkách, in: Marsyas. Jak se co dělá. Ed. Milada Chlíbová. Spisy Karla Čapka, sv. 13. Praha, Československý spisovatel 1984.
· Hodek, Břetislav: Vraždy na dobrou noc. Praha, Československý spisovatel 1989.
· Jungmann, Milan: Povídky z třetí a čtvrté kapsy, in: O Josefu Škvoreckém. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1993, s. 12-15.
· Kosková, Helena: Smutek poručíka Borůvky a Detektivní intermezzo, in: Josef Škvorecký. Praha, Literární akademie 2004, s. 86-89 a 128-132.
· Petříček, Moroslav: Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Praha, Herrmann a synové 2000.
· Škvorecký, Josef: Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje. Ed. Michael Špirit. Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 9. Praha, Ivo Želený 1998.
· Škvorecký, Josef: Borůvka, Knox, Lvíče atd., in: Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Ed. Michael Špirit. Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 7. Praha, Ivo Železný 1997, s. 280-287.
· Trenský, Pavel: Detektivky a tajuplné příběhy, in: Josef Škvorecký. Or. The Fiction of Josef Škvorecký. Přel. Aleš Haman. Jinočany, H&H 1995, s. 140-147.
· Todorov, Tzvetan: Typologie detektivního románu, in: Poetika prózy. Přel. Libuše Valentová. Praha, Triáda 2000, s. 99-111.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK