Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stereotypy ve vnímání žen dle rozměrů jejich postavy
Název práce v češtině: Stereotypy ve vnímání žen dle rozměrů jejich postavy
Název v anglickém jazyce: Stereotypes in perception towards women on the basis of their body size
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. Slávka Fraňková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2005
Datum zadání: 27.04.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
  prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK