Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Argumentace v přesvědčeních a praktikách učitelů matematiky v kontextu České republiky
Název práce v češtině: Argumentace v přesvědčeních a praktikách učitelů matematiky v kontextu České republiky
Název v anglickém jazyce: Argumentation in mathematics teachers’ beliefs and practices in the context of the Czech Republic
Klíčová slova: matematická argumentace, přesvědčení učitelů, matematické kurikulum, druhý stupeň, odůvodňování, argumenty
Klíčová slova anglicky: mathematical argumentation, teachers’ beliefs, mathematics curriculum, lower secondary education, justification, arguments
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2011
Datum zadání: 06.01.2011
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
  prof. Rainer Kaenders, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK