Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby
Název práce v češtině: Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby
Název v anglickém jazyce: Microscale flow and diffusion characteristics inside the urban area
Klíčová slova: znečištění ovzduší, mezní vrstva atmosféry, fyzikální modelování, difúze pasivní příměsi, městská zástavba
Klíčová slova anglicky: air pollution, atmospheric boundary layer, physical modelling, dispersion of passive contaminant, urban build-up area
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 03.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK