Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964-1979.
Název práce v češtině: Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964-1979.
Název v anglickém jazyce: Bibliography of the review Proměny (Metamorphoses) from 1964 to 1979.
Klíčová slova: časopis Proměny; bibliografie; Ladislav Radimský; česká exilová literatura
Klíčová slova anglicky: review Proměny (Metamorphoses); bibliography; Ladislav Radimský; Czech literature in exile
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 31.01.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.03.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bibliograficky zpracuje časopis Proměny v letech 1964 až 1979, kdy jej řídili Ladislav Radimský a Josef Škvor, tedy v jeho prvním období. Soustředí se na stati a recenze věnované české literatuře. Vedle anotované bibliografie článků se bude zabývat postavením časopisu Proměny v rámci českého exilu.
Seznam odborné literatury
M. Přibáň: Prvních dvacet let. Brno 2008; J. Gruntorád/L. Formanová/M. Přibáň: Exilová periodika. Praha 1999; J. Škvor: Do desátého ročníku, Proměny 1973, č. 1 + O té „linii“ Proměn, Proměny 1974, č. 1 + O proměnu Proměn, Proměny 1975, č. 1 + Proměny se mění..., Proměny 1977, č. 3 + Čtenáři, jaké chceš mít „Proměny“?, Proměny 1979, č. 1; M. Pilař: Kunderovské Proměny, Tvar 1991, č. 23; V. Kudělka: Pocta Kunderovi, BV 8. 8. 1991; A. Zach: O jedné recenzi a jedné vzpomínce, Tvar 1998, č. 7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK