Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obchodní kupní smlouva
Název práce v češtině: Obchodní kupní smlouva
Název v anglickém jazyce: Contract of sale under business law
Klíčová slova: CESL, Koupě, občanský zákoník, nabytí od neoprávněného
Klíčová slova anglicky: CESL, sales, civil code, acquisition of ownership from unauthorized person
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 14.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK